تشکیل کارگروه مشاوره تربیتی و تحصیلی استان سیستان و بلوچستان

جلسه کارگروه مشاوره استان با حضور همکاران اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی – همکاران مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموی استان و  سرگروه مشاوره تربیتی و تحصیلی استان در راستای پیگیری مسائل حوزه مشاوره وبا توجه به نزدیک شدن به آزمون علمی تخصصی وحرفه ای  مشاوران تشکیل گردید که پس از بیان مسائل و خواسته های اداره مشاوره تربیتی توسط  شیرازی رئیس اداره مشاوره  و همکاران حاضر در جلسه  اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه کاری خود را تشریح کردند

همچنین در پایان جلسه  موارد ذیل مصوب گردید.

   

1-     پیگیری نامه درخواست شهرستان زابل جهت اجرای کارگاه  سبک زندگی در خانواده موفق، ویژه زوجین فرهنگی شهرستان زابل و هیرمند

2-     جمعبندی طرح همدلانه

3-     پیگیری آموزش ماهانه رابطان هسته های مشاوره در مقطع ابتدایی

4-     اطلاع رسانی زمان اجرای آزمون مشاوران

5-     جمعبندی آزمون سلامت روانی – رفتاری وتهیه نیمرخ آن ومقایسه با سال گذشته

6-     تعیین زمان برگزاری جلسه روسای مراکز مشاوره وسرگروه های آموزشی

7-     پیگیری چاپ کتب مشاوره جدید

8-     بررسی تعداد کتب اطلس مشاغل موجود در انبار وآماده کردن آنها جهت توزیع بین مدارس وشهرستان ها

9-     اعلام لیست هسته ها ومراکز مشاوره به رئیس مرکز مشاوره استان

10- پیگیری تعیین مدرس دوره ضمن خدمت زاهدان برای تاریخ 4 تا 7 بهمن ماه

11- تعیین زمان تشکیل کمیته پژوهشی

12- ارسال اطلاعیه ها وگزارشات کاری درسامانه

پیگیری دستگاه اسکنر زابل از شرکت کوارک تهران

/ 0 نظر / 8 بازدید