گزارش برگزاری جلسه همدلانه مشاورین در شهرستان زهک

ششمین جلسه همدلانه مشاوران مدارس شهرستان زهک در روز دوشنبه 13/11/93 با حضور معاون پرورشی شهرستان و کارشناس مشاوره و مشاوران مدارس در محل دبیرستان نمونه بنت الهدی برگزار گردید.

 این جلسه با تلاوت ایاتی چند از قران مجید آغاز شد. پس از آن اقای رجحانیان معاون پرورشی شهرستان  توضیحاتی در مورد اجرای این طرح و لزوم مشارکت همکاران در این طرح دادند. پس از آن آقای باراجی کارشناس مشاوره توضیحاتی در این زمینه دادند و در ادامه مشاوران مدارس تجربه های راهبردی خود را به بقیه همکاران ارائه دادند و حول محور موضوعاتی مانند:

 1-تجربیات کاری 2- دستورالعمل هاوبخشنامه های مشاوره ای 3- ارائه نظریه ها ویافته های جدید حوزه مشاوره وروان شناسی توسط خود همکاران 4- بیان دستاوردهای علمی وپژوهشی درحوزه راهنمایی ومشاوره 5- پیشنهادهای کاربردی درحوزه کاری راهنمایی ومشاوره 6- پژوهش محور کردن فعالیتهای مشاوره ای بحث و تبادل نظر کردند..

/ 0 نظر / 25 بازدید