اعزام دانش آموزان همیار مشاور پسر استان به همایش کشوری همیاران مشاور

 اعزام دانش آموزان همیار مشاور پسر استان به

همایش کشوری همیاران مشاور

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل از اعزام همیار مشاوران پسر برگزیده استان به همایش کشوری خبر داد
سرگلزایی مقدم اظهار داشت: برای اولین بار طرح همایش کشوری دانش آموزان برگزیده پسر همیار مشاور در رامسر برگزار شده و همیاران مشاور استان سیستان و بلوچستان مثل دیگر استان ها تعداد 10 نفر حضور پیدا کردند.


وی افزود: اهداف این طرح تقویت حس مسئولیت پذیری و ترویج فرهنگ مشارکت جویی در بین دانش آموزان برای حفظ و ارتقاء سلامت روان خود و سایر دانش آموزان – ترویج فرهنگ راهنمایی و مشاوره در میان دانش آموزان – تقویت تشکل های همسال در جهت توانمند سازی روانی – اجتماعی دانش آموزان و مدارس می باشد. ریس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی نیز گفت: که در این همایش کشوری به هر استان 10 نفر دانش آموز همیار مشاور پسر سهمیه حضور داده اند که این تعداد از بین بهترین همیاران مشاور پسر استان انتخاب شده است.

شیرازی افزود: دانش آموزان برگزیده همیار مشاور از مدارس متوسطه دوره اول طبق دستورالمل وزارتی انتخاب شده اند و از تاریخ 1/6/94 لغایت 3/6/94 در رامسر حضور دارند که در این همایش برنامه هایی از جمله : اجرای مراسم آغازین – سخنرانی – کارگاههای آموزشی و مهارتی – برنامه های ورزشی و هنری – فعالیت های فرهنگی و تفریحی – اهدا جوایز و برگزاری نمایشگاه دست آوردهای استانی در حوزه راهنمایی و مشاوره می باشد.
منبع خبر :   اداره مشاوره تربیتی سیستان و بلوچستان

/ 0 نظر / 106 بازدید