اختتامیه کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده

روزچهارشنبه 26/09/93 مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده درکانون اقبال لاهوری زهک برگزارگردید. این کارگاه به مدت ۳روزادامه داشت وحجت الاسلام قائمی درخصوص روشهای تحکیم بنیان خانواده وروابط زن وشوهروتربیت همسراحادیث وروایاتی ازپیامبراسلام (ص)وائمه اطهاربیان نمودند.دراین کارگاه ۳۶۶نفرازفرهنگیان حضورداشتندکه به قیدقرعه به ۲۵نفرآنان کمک هزینه سفربه کربلای معلی اهداگردید.

/ 0 نظر / 20 بازدید