کارگاه تخصصی مداخله در اختلالات روانی – رفتاری در زاهدان

کارگاه تخصصی مداخله در اختلالات روانی – رفتاری ویژه اعضاء هسته های مشاوره استان سیستان و بلوچستان در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی استان در زاهدان برگزار گردید.

در ابتدا این جلسه سرکار خانم عزیزی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ضمن عرض خیر مقدم هدف از این جلسه را توانمند سازی همکاران و تبادل تجربیات عنوان نمودند و خواستار همکاری بیشتر اعضای هسته های مشاوره در برگزاری جلسات هم اندیشی ویژه همه عوامل اثر گذار ( ازجمله مدیران – مشاورین – مربیان و معلمان ) در امر تربیت دانش آموزان شدند.

در ادامه نخعی مدیر کل آموزش و پرورش استان در سخنانی یکی از مهمترین خصلت های خوب مشاورین را کم حرف زذدن و زیاد گوش کردن دادن عنوان نمودند و خواستار توجه جدی به اثر بخش تر کردن فعالیت های مشاوره ای در مدارس و پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی شدند.

در ادامه کارگاه مدرسین مباحث تخصصی خود را مطرح کردند و همکاران شرکت کننده در کارگاه تجربیات خود را از مباحث مطرح شده بیان نمودند

/ 0 نظر / 8 بازدید