آزمون علمی و تخصصی مشاوران در روز پنجشنبه 30 بهمن1393برگزار می شود.

آزمون علمی و تخصصی مشاوران در روز پنجشنبه 30 بهمن1393برگزار می شود.

 با احترام، نظر به درخواست های مکرر  مشاوران محترم مدارس، مبنی بر تعویق زمان برگزاری آزمون علمی و تخصصی مشاوران به دلیل مصادف شدن این زمان با امتحانات پایان ترم مشاوران در حال تحصیل و همچنین در اختیار داشتن فرصت مناسب جهت مطالعه بیشتر، به اطلاع می رساند، با توجه به سیاست اداره کل مشاوره جهت احترام به نظرات همکاران و ایجاد زمینه برای مشارکت همه جانبه مشاوران، زمان اجرا آزمون به ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ 30/11/1393، موکول می گردد.

توجه: جهت دریافت کارت ورود به جلسه و اطلاع از محل آزمون مشاوران گرامی می بایست یک هفته قبل از برگزاری آزمون به سایت ثبت نام (اینجا ) مراجعه نمایند.

 

 

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

/ 0 نظر / 23 بازدید