# گزارشات

لیست پایگاههای انتخاب رشته کنکور سراسری استان سیستان وبلوچستان سال 1391

لیست پایگگاههای انتخاب رشته آزمون سراسری استان سیستان و بلوچستان سال 1391 ردیف شهرستان /منطقه نام پایگاه آدرس تلفن 1 زاهدان مرکز مشاوره استان خیابان مصطفی خمینی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

گزارش کتبی و مصور فعالیتهای کارشناس مشاوره آموزش و پرورش چابهار

باسمه تعالی                                                   باعنایت به کمبود نبروی مشاوره مرد در شهرستان چابهار‘ اعضای هسته ی مشاوره متشکل از 3 نفر مشاور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 266 بازدید

آمار واطلاعات همیار مشاور استان سیستان وبلوچستان

جهت دریافت و مشاهده جدول آمار و اطلاعات همیاران مشاور شهرستانها و مناطق استان سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

گزارش برگزاری نمایشگاه هفته مشاغل شهرستان دلگان واقع در استان سیستان و بلوچستان

800x600 بسمه تعالی گزارش برگزاری نمایشگاه هفته مشاغل شهرستان دلگان / بهمن ماه 90 22 لغــــــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــت 29 با توجه به اینکه رشد سریع صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل منطقه نصرت آباد استان سیستان وبلوچستان

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل منطقه نصرت آباداستان سیستان وبلوچستان در این نمایشگاه مسئولین اداره، کارشناسان گروه مشاوره اداره کل آموزش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل عشایر استان سیستان وبلوچستان

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل عشایر   استان سیستان وبلوچستان در این نمایشگاه مسئولین ناحیه ، کارشناسان گروه مشاوره استان ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل ناحیه/2شهرستان زاهدان استان سیستان وبلوچستان

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل ناحیه/2شهرستان زاهدان استان سیستان وبلوچستان در این نمایشگاه مسئولین ناحیه ، کارشناسان گروه مشاوره استان ، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید