# ماهانه

عناوین جلسات و کارگاه های آموزشی هسته مشاوره علی ابن موسی الرضا(ع) ایرانشهر

  برنامه های بازدید هسته مشاوره علی ابن موسی  الرضا(ع)شهرستان ایرانشهر در سال تحصیلی 92-91 ماه روز تاریخ فعالیتهای پیشنهادی مهرماه سه شنبه 7/11 جلسه با گروههای آموزشی شهرستان مهرماه یکشنبه 7/16 بازدید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

گزارش کتبی و مصور فعالیتهای کارشناس مشاوره آموزش و پرورش چابهار

باسمه تعالی                                                   باعنایت به کمبود نبروی مشاوره مرد در شهرستان چابهار‘ اعضای هسته ی مشاوره متشکل از 3 نفر مشاور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید