# زهک

کارگاه توانمند سازی مشاورین و رابطین هسته مشاوره ابتدایی با حضور رییس اداره مشاو

دراین کارگاه شیرازی رئیس اداره مشاوره وتریبتی اداره کل آموزش وپرورش استان درموردآسیبهای اجتماعی ،راههای تعامل سازنده بادانش آموزان واستقرارنظام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید