جلسه هم اندیشی مراکز مشاوره استان

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان با همکاری مرکز مشاوره نیروی انتظامی در تاریخ 91/7/12 در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اقدام به برگزاری جلسه هم اندیشی مراکز مشاوره استان نمود . در این جلسه کلیه همکاران مراکز مشاوره خصوصی و دولتی شهر زاهدان حضور داشتند و مسائل و مشکلات موجود در منطقه را بررسی نموده و به تبادل نظر پرداختند.

/ 0 نظر / 4 بازدید