بازدید از مدرسه استثنایی باغچه بان شهرستان هیرمند

جناب آقای حسین کیخا کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان روز چهارشنبه 26 آذر ماه 93 از مدرسه استثنایی باغچه بان شهرستان هیرمند بازدید نمودند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید