برگزاری کارگاه آموزشی تعالی و ارتقاء مشاوره و هدایت تحصیلی مشاوران مدارس

این کارگاه آموزشی از تاریخ 6/10/93 لغایت 9/10/93 به مدت چهار روز در محل خانه معلم شهرستان چابهار برگزار گردید در این دوره ضمن خدمت که مشاوران منطقه دشتیاری نیز حضور داشتند جناب آقای دکتر شیرازی مدرس این دوره در خصوص موضوعات زیر مباحث ارزشمند و کاربردی را ارائه نمودند.

 چگونگی انتخاب رشته دانش آموزان

شیوه های ایجاد انگیزه در دانش آموزان

تعیین اهداف برای زندگی آینده دانش آموزان و ارائه برنامه برای رسیدن به اهداف

تکنیک های یادگیری

روشهای کاربردی تقویت حافظه

انواع روشهای مطالعه و ....

در این کارگاه چهار روزه مشاوران مدارس نیز مشارکت خوبی را جهت پیشبرد اهداف دوره آموزشی ابراز داشتند.

/ 0 نظر / 33 بازدید