آغاز فعالیت همیاران مشاور شهرستان سراوان تاریخ91/8/15

این مراسم با حضور مدیریت محترم اموزش وپرورش ومسول حراست وکارشناس محترم مشاوره اداره ومشاورین وهمیاران مشاوردر محل مدرسه راهنمایی خدیجه کبری (س)راس ساعت 9/30 برگزار شد .پس از قرائت قرآن توسط دانش آموزان جناب آقای نوروزی مدیریت محترم اداره به ایراد سخنرانی وخیر مقدم پرداختند.بعد از آن  مقاله  ایی توسط یکی از دانش آموزان همیار دبیرستان اسما واجرای سرودتوسط گروه همیاران مدرسه راهنمایی نمونه حضرت فاطمه (س) خوانده شد. ودر پایان سوگند نامه به صورت گروهی توسط دانش آموزان اجرا گردید.

/ 0 نظر / 5 بازدید