سومین جلسه کمیته اجرایی آزمون های جدید مشاوره ای در زاهدان

سومین جلسه کمیته اجرایی آزمون های جدید در استان سیستان و بلوچستان درمورخه 18 بهمن ماه در  دفتر معاون پشتیبانی و اداری مالی اداره کل با حضور اعضاء برگزار گردیددر این جلسه ارجمندی معاون پشتیبانی اداره کل اجرای دقیق آزمون های مشاوره ای جدید را از وظایف مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان دانستند و بر اجرا و نظارت آن توسط روسای آموزش و پرورش تاکید کردند. سپس با توجه به کمبود دستگاه های اسکنر و عدم تهیه از سوی بعضی از ادارات ، مناطق و شهرستان های استان  به شش قطب اجرایی تقسیم و شرح وظایف هر یک از اعضاء کمیته تعیین و مشخص کردید.

/ 0 نظر / 4 بازدید