رونمایی از کتاب دنیایی به رنگ آرامش

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان خبر داد:

((رونمایی از کتاب دنیایی به رنگ آرامش در هفته اول اردیبهشت ماه 94 مصادف با هفته معرفی مشاغل))

                    

سعیده سرگلزایی مقدم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل از رونمایی کتاب دنیایی به رنگ آرامش در هفته اول اردیبهشت ماه 94 در زاهدان خبر داد و گفت این کتاب به همت همکاران اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان تدوین و تالیف شده است که به عنوان  راهنمای عملی مشاوران مدارس می تواند در به ثمر رسیدن نظام جامع ، راهنمایی و مشاوره و خدمات روانشناختی در آموزش و پرورش استان مفید و موثر باشد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل افزود مسئولیت فنی و تخصصی اجرای برنامه های راهنمایی و مشاوره مدرسه بر عهده مشاور است چرا که او در زمینه اجرای صحیح برنامه آموزش دیده و تخصص دارد.

مشاور نباید از راهنمایی دانش آموزان و اولیای آنان غافل بماند و از طریق  تشکیل جلسات  راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی، اطلاعات مفیدی در زمینه تحصیلی ، شغلی و خانوادگی در دسترس دانش آموزان و خانواده های آنان قرار دهد و آنان را در تصمیم گیری صحیح در هر مورد کمک کند و از بروز مشکلات آینده پیشگیری به عمل آورد. لذا با توجه به حساسیت های بیان شده همکاران اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی با تالیف این کتاب مطالبی را که مشاوران در مورد کار خود در مدارس باید بدانند آماده و در اختیار آنان قرار داده اند.

سرگلزایی مقدم همچنین عنوان کردند که این کتاب پس از رونمایی در هفته اول اردیبهشت 94 در اسرع وقت در اختیار مشاوران و مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان قرار خواهد گرفت و قرار است در تابستان 94 دوره ضمن خدمت مجازی کتاب مذکور برگزار گردد. وی با اشاره به اینکه تعداد 60سئوال کاربردی از این کتاب تهیه و در اختیار معاونت پژوهش و برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی اداره کل قرار گرفته تا در سامانه جامع آموزش و یادگیری فرهنگیان  (LTMS)  برای ضمن خدمت در تابستان 94 تعبیه شود اظهار امیدواری کرد که در راستای سازمان یادگیرنده در اداره کل بتوانیم دوره های ضمن خدمت مجازی برای مشاوران برگزار نماییم.

حسینعلی شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی آموزش و پرورش استان نیز ضمن تشکر از زحمات همکاران اداره مشاوره در همراهی و همکاری برای تدوین و تالیف این کتاب بیان داشتند که این کتاب به صورت راهنمای عملی برای مشاوران در 12 فصل و 248 صفحه تالیف شده و می تواند به عنوان یک منبع علمی و کاربردی کمک موثر و مفیدی برای مشاوران در حیطه فعالیت های راهنمایی و مشاوره باشد.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل اظهار داشتند برای مشاوران مدرسه در قرن 21 چهار ویژگی مطرح است که عبارتند از حرفه ای بودن در عملکرد خود، احترام به همه دانش آموزان و حمایت و شکوفایی استعداد های آنان، توانایی رهبری در ایجاد برنامه های مشاوره ی مدرسه و ارائه و قبول مسئولیت در خصوص هدف های گسترده تعلیم و تربیت و پذیرش  کمک هایی که موسسات ، خانواده ها و دیگران می توانند ارائه نمایند که سعی شده دراین کتاب به این 4 ویژگی اهتمام ویژه توسط همکاران شود، شیرازی با اشاره به اینکه قرار است از این کتاب در تابستان 94 دوره ضمن خدمت مجازی برای مشاوران و مدیران مدارس متوسطه اول و دوم استان برگزار شود از طراحی دو دوره ضمن خدمت مجازی دیگر برای مشاوران در سال 94 خبر داد و گفت که این آموزش ها در راستای سازمان یادگیرنده و رهنمود های مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بهینه از فضای مجازی طراحی شده است.

/ 0 نظر / 55 بازدید