بازدید از فعالیت های مشاوره ای مدارس در شهرستانهای نیمروز و هامون

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی سیستان و بلوچستان به همراه کارشناسان مربوطه از روند اجرای فعالیت های مشاوره ای مدارس در شهرستانهای نیمروز و هامون در شمال استان سیستان و بلوچستان بازدید نمودند

      

 در این بازدید دو روزه فعالیت های مشاوران در 12 مدرسه دخترانه و پسرانه توسط همکاران مورد بررسی قرار گرفت

   

و پس از انجام بازدید های فوق جلسه شورای معاونین ادارات مربوطه در دفتر روسای آموزش و پرورش نیمروز و هامون برگزار شد نقاط قوت و ضعف فعالیت های همکاران تشریح و بر اجرای دقیق آزمون های مشاوره ای جدید و فعالیتهای مشاوران مبتنی بر راهکارهای سند تحول بنیادین تا استقرار کامل نظام راهنمایی ، مشاوره و خدمات روان­شناختی در آموزش و پرورش استان تاکید شد همچنین مسئولین ادارات مربوطه بر رفع مسائل ومشکلات حوزه  مشاوره در زیر مجموعه خود قول همکاری و مساعدت ویژه مبذول داشتند

/ 0 نظر / 10 بازدید