به اطلاع کارشناسان محترم مشاوره شهرستان و مناطق می رساند

با توجه به تماس های مکرر مشاورین مدارس مبنی بر اختلال در روند ثبت نام دانش آموزان در سامانه الکترونیکی (پرونده الکترونیکی) شایسته است کارشناسان محترم مشاوره مشکلات سامانه را بصورت مکتوب تا تاریخ 2/10/93 به پست الکترونیک اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی ارسال نمایید؛ تا از طریق وزارت پیگیری نمایید.

/ 0 نظر / 18 بازدید