جلسه توجیهی کارگاه توانمند سازی مشاوران شهرستان ایرانشهر و مناطق

در این جلسه جناب آقای روزیانا معاون پرورشی و تربیت بدنی شهرستان یرانشهر ضمن عرض خیر مقدم ، به ایراد سخنرانی پیرامون فعالیتهای مشاوره ای و اهمیت آزمونهای نوین مشاوره ای پرداختند و در ادامه جناب آقای شیرازی و کارشناسان مربوطه جناب آقای کیخا و جناب آقای محمدیان پیرامون اجرای برنامه های مشاوره بر اساس سند تحول بنیادین و تاکید بر برگزاری کارگاههای توانمند سازی برای سایر کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء مشاوره عمومی ، بررسی آسیب ها و چالش های فراروی دانش آموزان و ارائه راهکار برای رفع اختلالات موجود و تاکید بر مشاوره فردی و گروهی به ایراد سخنرانی پرداختند. و در پایان جلسه از هسته مشاوره شهرستان ایرانشهر بازدید به عمل آوردند.

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید