تشکیل کارگاه آموزشی مقاطع متوسطه مشاوران ایرانشهر

انتخاب رشته تحصیلی وشغل آینده هر فردبه توانمندی ها و استعدادهایش بستگی دارد

تابتواندبا علاقه در کسب دانش گام برداردوپله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر

گذاردهمچنین انسان جدای از نیازهای زیستی به امنیت واعتماد بنفس احساس آرامش

نیز محتاج است  که وجود مشاورانی مجرب و دانا باعث دستیابی هر فرد به سطح عالی

این نیازها میشود.

/ 0 نظر / 4 بازدید