اولین جلسه شورای برنامه ریزی هفته معرفی مشاغل آموزش و پرورش استان

در مورخ 18/1/94 روز سه شنبه اولین جلسه شورای برنامه ریزی هفته معرفی مشاغل اداره کل استان سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم سرگلزایی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های اداره مشاوره در تمام شاخص ها ، تاکید بر اجرای مطلوب برنامه های هفته معرفی مشاغل داشتند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل در خصوص آماده سازی نیروی انسانی موردنیاز جامعه افزودندماباید بابرگزاری نمایشگاه های تخصصی مشاغل ،دانش آموزان را بامراکز وموسسات شغلی ،شناخت توانمندیهای خود وتفکر درخصوص انتخاب صحیح مسیرزندگی تحصیلی وشغلی آینده آشنا سازیم.

همچنین رئیس اداره مشاوره تربیتی وتحصیلی در این جلسه ضمن مهم بر شمردن برنامه های هفته معرفی مشاغل تاکید داشتند یکی از اقدامات ما،  برگزاری برنامه ها ، فعالیت ها و نمایشگاههای تخصصی در سطح شهرستان ها و مناطق می باشند.

شیرازی افزود: تشخیص استعداد ، رغبت ، توانایی ها و شخصیت شغلی همراه با تعیین و پیش بینی نیاز های شغلی و حرفه ای ضرورتیست که علاوه بر آموزش و  پرورش که نقش اساسی را دارد  نیازمند مشارکت و همراهی دستگاه های ذی ربط و اثر گذار می باشد.

وی با اشاره به شعار هفته معرفی مشاغل (( ترسیم چشم انداز تحصیلی – شغلی نوجوانان و جوانان ، تضمین سلامت جامعه )) تاکید داشتند هدایت صحیح دانش آموزان به شاخه ها ، رشته های تحصیلی – شغلی به منظور ورود به بازار کار متناسب با استعداد و توانایی – ارزش ها و علایق و رغبت ها با توجه به امکانات و نیازهای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بنابر این ما باید دانش  آموزان را با مشاغل موجود در جامعه آشنا سازیم تا بتوانند تصمیم گیری مناسبی در خصوص انتخاب رشته تحصیلی داشته باشند و با برگزاری نمایشگاه های تخصصی مشاغل بتوانیم کمک شایانی در روند تصمیم گیری مسیر زندگی تحصیلی و شغلی آنان داشته باشیم.

/ 0 نظر / 81 بازدید