بافرارسیدن فصل امتحانات اجرای آموزش خانواده در مدارس توسط اعضای مرکز مشاوره

بافرارسیدن فصل امتحانات اعضاء مرکز مشاوره بااجراء آموزش خانواده در مدارس و توقعات والدین وروشهای مطالعه دانش آموزان ، با اولیاء آنان بحث و تبادل نظر شد.

/ 0 نظر / 33 بازدید