کسب رتبه برتر کشوری اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل

سعیده سرگلزایی مقدم معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل در جلسه کمیته کیفیت بخشی به فعالیت های مشاوره ای مدارس استان اعلام کرد به استناد نامه شماره 228612/520 مورخه 15/11/93 وزارت آموزش و پرورش ،اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی  استان رتبه برتر کشوری را در فعالیت گروههای آموزشی مشاوران کسب نموده است.

وی با تمجید از همکاران اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل از تمامی روسا ، معاونین پرورشی و تربیت بدنی ادارات، مدیران مدارس، اعضای تخصصی هسته ها و مراکز مشاوره ، گروه های آموزشی مشاوره استان و به ویژه مشاوران مدارس به دلیل زحمات و تلاش های خالصانه در راستای ارائه خدمات راهنمایی ، مشاوره و خدمات روانشناختی به دانش آموزان و کسب رتبه فوق تقدیر و تشکر کردند .

معاون پرورشی فرهنگی اداره کل هدف از تشکیل جلسه کمیته کیفیت بخشی به فعالیت های مشاوره ای مدارس استان را ارتقای سطح کیفی عملکرد مشاوران و استفاده از الگوهای یکسان و هماهنگ به منظور هماهنگی در ارائه خدمات گروه های آموزشی و جلوگیری از ارائه روش های متناقض و مبهم  در ارائه خدمات عنوان کردند و جمع آوری تجارب و ابتکارات و انتقال آن را به سایر مشاورین رمز موفقیت مشاوران مدارس دانستند و فرمودند نگاه یکپارچه به جریان تربیت و تکوین هویت متر بیان و بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره با یک رویکرد ارزش مدار تربیتی یک اصل مهم در جهت پاسخگویی به مطالبات به حق جامعه و محقق نمودن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش می باشد.

حسینعلی شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل نیز در این جلسه در سخنانی گفت با رصد دقیق وضع موجود به همراه طراحی و تبین چارچوب های معرفتی مناسب – استقرار نظام منسجم در فرایند مشاوره تربیتی و تحصیلی و ارائه راهبرد های اساسی می توان به نتایج مطلوب دست یافت، وی نیروی انسانی کارآمد را بعنوان مهمترین مولفه تعلیم و تربیت و دارای نقش کلیدی و حساس دانستند. و با اشاره به برگزاری کارگاه های توانمند سازی و آموزشی مشاوران در سال تحصیلی گذشته و در سال جاری اظهار امیدواری کردند بتوانند در آینده با همکاری مسئولین محترم از مدرسین کشوری جهت کیفیت بخشی بهتر در کارگاهها و آموزش مشاوران استفاده نمایند.

وی از اعضای کمیته  کیفیت بخشی خواستند تا با طراحی برنامه های جامع بتوانیم یک تحول در مشاوره مدارس ایجاد کنیم.

تحولی که بر مبنای نگاه و نوع نگرش باشد نه بر اساس ساختار و همچنین بتوانیم پاسخ گویی قوی به سئوالات مراجعان دانش آموزان- مشاوران – همکارن و آحاد جامعه داشته باشیم.

/ 0 نظر / 46 بازدید