شبکه علمی ، فرهنگی ، و اجتماعی مشاوران حوزه سیستان تشکیل شد

شیرازی رئیس گروه مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در جلسه انتخابات اعضاء این شبکه که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش زابل با حضور مشاوران مناطق سیستان برگزار گردید.رشد سریع رسانه ای و گسترش دسترسی به اطلاعات را در حیطه های گوناگون مشاوره ای از ضرورتهای راه اندازی این شبکه علمی دانسته و بر ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات با شبکه اجتماعی مشاوران کشور تاکید کردند.

در پایان با برگزاری انتخابات آقای غلامحیدر رشیدپور بعنوان مسئول شبکه علمی - فرهنگی و اجتماعی حوزه سیستان انتخاب و کارشناسان و نمایندگان مشاوران از هر منطقه بعنوان اعضاء این شبکه معرفی شدند.

/ 0 نظر / 4 بازدید