جلسه هم اندیشی مشاوران سراوان در رابطه با هفته مشاغل

 

در تاریخ 92/11/1 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در مکان پژوهش سرای دانش آموزی با حضور 15 نفر از مشاوران جلسه ای با محوریت هم اندیشی درباره هفته مشاغل برگزار گردید .

در پایان همکاران از پژوهش سرا بازدید به عمل آوردند .

اهم موارد تصویب شده در جلسه :

1-محور های همایش هفته بهداشت روان سال آینده (مهر 93)

2-مسابقه روزنامه دیواری دانش آموزی در مقطع متوسطه دوره اول و دوم با محوریت هفته مشاغل

3-تهیه بانک اطلاعاتی مشاغل توسط همکاران مشاور و ارائه آن به صورت کلی در مدارس به صورت سیار در هفته مشاغل

4- برگزاری نمایشگاه هفته مشاغل در مدارس

5- دعوت از سخنرانان 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید