بازدید از کتابخانه و اتاق مشاور دبیرستان رسالت شهرستان هیرمند

جناب آقای حسین کیخا کارشناس مسئول مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش استان روز چهارشنبه 26 آذر ماه 93 از کتابخانه و اتاق مشاور دبیرستان رسالت شهرستان هیرمند بازدید نمودند

 

/ 0 نظر / 41 بازدید