برگزاری جلسه ستاد اجرایی آزمون های مشاوره ای

اولین جلسه ستاد اجرایی آزمون های مشاوره ای صبح روز دوشنبه مورخ 5/8/93 با حضور معاونت پرورشی و فرهنگی ، رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی و همکاران اداره مشاوره تربیتی اداره کل در دفتر معاونت محترم پرورشی وفرهنگی تشکیل گردید.
دراین جلسه معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل ضمن در خواست اجرای دقیق و به موقع آزمون مذبور فواید بی شمار آزمون های تشخیص استعداد و استرانگ شغلی در روند هدایت تحصیلی دانش آموزان را برشمرد.
در ادامه شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی ضمن برشمردن اهمیت اجرای آزمون ها وچگونگی برگزاری آن، موارد ذیل را جهت پیگیری و اقدام مصوب کردند.

1-آمار دانش آموزان سال اول متوسطه دوم شهرستانها ومناطق توسط کارشناسی مشاوره از طریق فن آوری اخذ شود

2- مکاتبه با شهرستان ها و مناطق در خصوص چگونگی مشارکت مالی توسط کارشناسی مشاوره صورت پذیرد.

3-برای تمامی اعضای ستاد ابلاغ صادر شودو چگونگی و فرایند آزمون از طریق سایتها و وبلاگ ها اطلاع رسانی شود.

4- هماهنگی با وزارت مبنی بر استفاده از نرم افزار جدید برای اسکنر های جدید

5-بررسی دستگاههای اسکنر شهرستانها و مناطق

6-برگزاری جلسه آموزشی ویژه کارشناسان  قطبهای شش گانه

7-پیگیری چاپ پرسشنامه و پاسخنامه جدید از انتشاراتی های مربوطه

/ 0 نظر / 16 بازدید