همیار مشاور

مجموعه فعالیتهای انجام شده طرح همیار مشاور در مدارس شهرستان ایرانشهر

 

انتخاب همیاران مشاور در مدارس

   

 

قرائت سوگند نامه همیاران مشاور در مدارس

     

 

برگزاری جلسات همیاران مشاور در مدارس

 

نمونه از جدول زمان بندی جلسات همیار مشاوردر مدارس

تاریخ

ایام هفته

موضوع بحث

10 / 7 / 91

دوشنبه

معارفه

24 / 7 / 91

دوشنبه

شرح وظایف همیاران و منشور اخلاقی

8 / 8 / 91

دوشنبه

شناسایی دانش آموزان که در خواندن دروس مشکل دارند

6 / 9 / 91

دوشنبه

همکاری با مشاور در زمینه افزایش دانش مهارتهای زندگی  به دانش آموزان

2 / 10 / 91

شنبه

برنامه ریزی درسی برای امتحانات و همکاری با مشاور در ارتباط با کاهش اضطراب امتحان

2 / 11 / 91

دوشنبه

شناسایی دانش آموزان مشکل دار  در زمینه رفتاری و بررسی مشکلات تحصیلی  دانش آموزان بر اساس نتیجه امتحانات نوبت اول

5 / 12 / 91

شنبه

شرکت در کارکاه آموزشی همیاران مشاور – شرکت در مراسم روزدرختکاری

18 / 1 / 92

یکشنبه

شرکت در همایش همیاران مشاور وپیشگیری از آسیب های اجتماعی

10 / 2 / 92

شنبه

راهنمایی دانش آموزان در زمینه شیوه صحیح مطالعه ومقابله با استرس امتحان

 

نمونه هایی از کارتهای همیار مشاور


/ 0 نظر / 128 بازدید