کارگروه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان استان سیستان و بلوچستان

وظیفه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی با مدیران و مشاوران مدارس است

 

شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی بیان کرد :هدایت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت شایانی در فرایند آموزشی برخوردار است و بی توجهی به این مسئله می تواند آثار و نتایج نامطلوبی در سال های آینده داشته باشد

 لذا براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است ضمن هدایت تحصیلی دانش‌آموزان براساس علایق و ویژگی‌های آنان، برنامه‌ریزی لازم را برای برقراری توازن بین تعداد دانش‌آموزان و بین رشته‌های مختلف تحصیلی و نیازهای جامعه برقرار کند.

وی افزود :  با استناد بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صراحت در خصوص استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش‌آموزان به سوی رشته‌ها و حرفه و مهارت‌های مورد نیاز حال و آینده کشور و استان متناسب با استعدادها، علاقمندی و توانایی‌های آنان تاکید شده است.

شیرازی گفت: تحلیل نتایج اجرای آزمون‌های تشخیص استعداد و رغبت سنج شغلی جهت مشخص کردن ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان در زمینه روانی ـ رفتاری و تحصیلی و تعیین استانداردهای روانی لازم در فضای کاری و شغلی به منظور تبیین صحیح و توزیع متوازن شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی براساس نیاز دانش آموزان، جامعه و ظرفیت منطقه انجام می‌شود و بررسی‌های مشاوره‌ای و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای گروهی و انفرادی به دانش‌آموزان و والدین در خصوص رشته‌های تحصیلی، مشاغل مرتبط و سیاست‌های توسعه، دریافت نظرات معلمان دروس مختلف، نظرات دانش‌آموزان و والدین و بررسی نمرات علمی دانش‌آموزان در دوره متوسطه اول بخشی دیگری از این فعالیت‌ها به شمار می رود.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی استان در پایان گفتند :مشاوره تخصصی، شناخت همه جانبه دانش‌آموزان در ابعاد جسمانی، اجتماعی و روانی ـ رفتاری، در طراحی برنامه‌های کلان و آینده‌نگر آموزش و پرورش است.

/ 0 نظر / 53 بازدید