اطلاعیه انتخاب سرگروه مشاوره

ضمن تقدیر و تشکر از تلاش ها و زحمات سرکار خانم محبوبه قویدل حیدری سرگروه آموزشی مشاوره استان و آقای امیر حسین عتیقه چی عضو گروه در سال تحصیلی 93-92 ، اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی در نظر دارد به منظور استفاده از توان و ظرفیت همه مشاوران و ایجاد بستر و فضای فعالیت برای همکاران ، از بین مشاوران علاقمند ،فعال و پویا نواحی یک و دو زاهدان ، سرگروه آموزشی مشاور را برای سال تحصیلی جدید انتخاب نماید. لذا مشاورانی که تمایل دارند بعنوان سرگروه فعالیت نمایند، حداکثر تا مورخه 10/4/93 اهداف و برنامه های عملیاتی خود را حول محورهای ذیل ، جهت بررسی به اداره مشاوره تحویل نمایند.

1-اهم برنامه ها و راهکارها جهت بروز آوری علمی و تخصصی مشاوران

2-برنامه شما در حمایت از درس برنامه ریزی تحصیلی شغلی و مهارتهای زندگی در جهت ارائه خدمات مشاوره ای مطلوب تر به دانش آموزان چیست؟

3-اهم برنامه ها و راهکارها جهت اجرای مطلوب جشنواره تکنیک های برتر مشاوره ای

3-اهم برنامه ها جهت گسترش و بسط تحقیقات علمی و اقدام پژوهشی در مشاوره

                                     اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی 94-93

/ 0 نظر / 5 بازدید