کارگاه توانمند سازی مشاورین شهرستان ایرانشهر

دوشنبه  92/2/2کارگاه توانمند سازی مشاورین شهرستان ایرانشهر برگزار شد  که پس ازتلاوت آیاتی چنداز قرآن مجید و نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران ، بترتیب آقایان ایرندگانی و هرمزی به تشریح موارد ذیل پرداختند

1-  توجیه ضرورت ونقش مشاور در کمک به دانش آموزان جهت آماده شدن برای امتحانات پایان سال وتبادل نظر درخصوص اجرای برنامه های اثر بخش تر 

2- هم اندیش در زمینه برگزاری همایش های مورد نیاز دانش آموزان سال چهارم وکنکور

3- آماده سازی دانش آموزان به منظور استفاده بهینه از تعطیلات تابستانی وبرنامه ریزی برای دانش آموزان سال سوم

 

 

در پایان محمدیان کارشناس مشاوره  ایرانشهر ضمن تشکر از زحمات مشاورین به بیان مطالبی همچون هدایت تحصیلی – سامانه مشاوره – جمع بندی فعالیتهای مشاوره  - انتخاب رشته کنکور سراسری  و ........ پرداختند.

           

/ 0 نظر / 4 بازدید