خطوط نقاشی کودکان

 

 

- خطوط نازک و هماهنگ در نقاشی کودک نشان دهنده سازگاری کودک است

- خطوط کوچک و فشرده نشانه ناراحتی درونی کودک است .

- خطوط مارپیچ نشانه پرخاشگری کودک است .

- خطوط نازک و ملایم احساسات عاطفی کودک را می رساند.

- خطوط کوتاه ، خجالتی بودن و خطوط کمرنگ ، کمبود جوش و خروش را می رساند .

- اگر در صفحه نقاشی بیشتر از نصف صفحه خالی بماند و نقاشی کوچک باشد نشانه اعتماد به نفس پایین کودک است .

- اگر کودک مرتب نقاشی کند و پاک کند نشانه ترس و اضطراب درونی اوست .

- در مورد نقاشی خانه اگر در و پنجره ایی برای خانه نکشد ، نشانه وابستگی شدید به مادر است .

- بهترین نقاشی که نشانه روان سالم در کودک است ، کشیدن خانه با دودکش و پنجره و در پرده و آنتن است .

- خورشید در نقاشی کودک ، نماد پدر است .

- خورشید با چشم و ابرو رابطه خوب با پدر را می رساند ، و خورشی سیاه ، تیرگی رابطه با پدر را می رساند .

 

اگر کودک آدمکی را نقاشی کند :

- سر بزرگتر از بدن ، ناسازگاری کودک را می رساند .

- سر به تنهایی بدون بدن ، اضطراب را می رساند .

- سر کوچک و تن بزرگ ، نشان دهنده ی این مطلب می تواند باشد که کودک از گفتن حقایق فاصله می گیرد . 

                                                           هسته مشاوره ی ناحیه یک زاهدان

/ 0 نظر / 25 بازدید