به اطلاع کارشناسان مشاوره شهرستان ها و مناطق می رساند

نام کاربری و گذرواژه (سامانه پرونده الکترونیکی مشاور به آدرسwww. moshavereh.medu.ir) کارشناسان مشاوره شهرستانها و مناطق تمدید وهمچنین اکانت برای کارشناسان جدید تعریف گردید.

مقتضی است کارشناسان محترم نسبت به تمدید ، صدور ابلاغ و تعریف اکانت جدید( در صورت جابجایی آموزشگاههای همکاران) برای مشاوران مدرسه اقدام نمایند.

اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید