سفر مدیرکل امور تربیتی و مشاوره به استان سیستان و بلوچستان

جدی گرفتن آسیب های حوزه پرورشی درمدارس اولویت فعالان حوزه تربیتی ومشاوره است


دکترابوالقاسم عیسی مراد درهمایش تجلیل از مربیان ومعاونین پرورشی شهرستان زاهدان گفت:کاردرعرصه پرورشی مستلزم حوصله وشوق فراوان است...

،دکترابوالقاسم عیسی مراد درهمایش تجلیل از مربیان ومعاونین پرورشی شهرستان زاهدان،کاردرعرصه پرورشی را مستلزم حوصله وشوق فراوان دانست وافزود: تغییرنگاه ابزاری به دانش آموزان ،تحکم تربیت براساس مشاوره وشناخت دانش آموز،رسالت مهم یک مربی پرورشی است .

وی مربیان پرورشی راپشتیبان ارزشمندی برای برون رفت دانش آموزان از خطرات وآسیب های اجتماعی دانست وگفت:نگاه علمی ،تخصصی وجامع به دانش آموز ومدرسه،پاسخ مناسب وشایسته ای به دغدغه های اساسی حوزه مشاوره وپرورشی خواهدبود.

سرکارخانم عزیزی معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان هم با اشاره به فعالیت 367مشاورمرد وزن درمدارس استان،گفت:3اردوگاه دانش آموزی دراستان اکنون فعال می باشد که 14 اردوگاه دانش آموزی هم با برنامه ریزی جامع درآینده با حمایت وزارت متبوع دراستان فعال خواهند شد.

این مراسم که به مناسبت هفته امورتربیتی و به منظور قدردانی از تلاشها و فعالیتهای معاونین ومربیان پرورشی ، مربیان قرآنی ،مربیان بهداشت ومشاوران مدارس در محل اردوگاه فاطمه الزهرا(س)زاهدان و با حضور دکتر ابوالقاسم عیسی مراد مدیر کل امورتربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش ،عزیزی معاون پرورشی استان ، رخشانی مدیرناحیه یک و جمعی از کارشناسان حوزه معاونت پرورشی استان و ناحیه برگزار و از خدمات همکاران درحوزه پرورشی مدارس تجلیل گردید .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید