برگزاری کارگاه توانمند سازی مشاوران نواحی 1 و 2 زاهدان

برگزاری کارگاه توانمند سازی مشاوران نواحی 1 و 2 زاهدان

با توجه به هماهنگی قبلی در تاریخ 30/07/90 کارگاه توانمند سازی با حضور مشاوران و کارشناسان مشاوره نواحی یک و دو زاهدان در خصوص اهمیت بهداشت روان و توجیه برنامه های هسته مشاوره در مرکز مشاوره آموزش و پرورش برگزار گردید.

این جلسه راس ساعت 8 صبح  پس از تلاوت قرات و سرود ملی به ترتیب آقایان علی احمدی رئیس مرکز مشاوره با خیر مقدم به مدعوین جلسه و جناب آقای حسینعلی شیرازی  رئیس گروه مشاوره استان در باب اهمیت موضوع بهداشت روان و شناسایی نیروهای مجرب در جهت برگزاری کارگاه ها با موضوعات پیشنهادی و نیازهای کاری خودشان صحبت نمودند.

برگزاری کارگاه با مدرسی جناب آقای امیر حسین عتیقه چی کارشناس مشاوره انجام گرفت و پیرامون مباحثی چون تعاریف ، اصول ، اهداف ، ویژه گی ها و توانمند سازی های دانش آموزان و خانواده های آنها مباحث جامعی اعلام گردید.

در پایان با توزیع برگه های نظر سنجی پیرامون مباحث و عملکرد کارگاه و پذیرایی جلسه در ساعت 12:30 به پایان رسید.

/ 0 نظر / 8 بازدید