متن خبری و فیلم رونمایی از اطلس مشاغل بومی سیستان و بلوچستان

رونمایی از اطلس مشاغل بومی استان سیستان و بلوچستان با حضور خالدی مدیر کل امور تربیتی و مشاوره و محمد قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با حضور مسئولین آموزش و پرورش استان در گروهمایی مشاوران نواحی 1 و 2 زاهدان انجام شد.

/ 0 نظر / 10 بازدید