اطلاعیه لغو طرح تامه سراوان

با احترام

به اطلاع همکاران مشاور شهرستان سراوان و مناطق زیر مجموعه میرساند

برگزاری طرح تامه تاریخ 27 تا 30 دی ماه لغو شد و به تاریخ 4 تا 7 بهمن ماه موکول گردید.

جهت اطلاع بیشتر با کارشناسی مشاوره تربیتی و تحصیلی شهرستان سراوان هماهنگ نمایید.

/ 0 نظر / 25 بازدید