نشست مشاوران و نمایندگان هسته مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2زاهدان

نشست آموزشی مشاوران و نمایندگان هسته مشاوره آموزش و پرورش ناحیه 2زاهدان با شرکت کارشناس مسئول  اداره مشاوره تربیتی استان آقای رضا زمانی وآقای  اسماعیل درخشانی  ، معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2زاهدان آقای فقیهی ،سرگروه آموزشی مشاوره استان محمد علی شاهخواه  ،کارشناس مشاوره ناحیه 2زاهدان خواهر نهتانی ، مشاوران و نمایندگان هسته مشاوره در محل نماز خانه اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 راس ساعت 8 صبح روز چهار شنبه  با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید

ابتدا آقای رضا زمانی کارشناس مسئول  اداره مشاوره تربیتی استان از فعالیتهای مشاوران مدارس و بخصوص از مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 2 در رابطه با فعالیتهای مشاوره در طول سال تحصیلی 91-92تقدیر و تشکر نمودند و در رابطه با سامانه الکترونیکی مشاوره و تدریس درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی  در مدارس  صحبت نمودند آقای فقیهی معاونت پرورشی اداره در رابطه با برگزاری کارههای آموزشی مشاوره و مقام و منزلت مشاوران در مدرسه راهنمایی های لازم را ارائه نمودند  . آقای محمد علی شاهخواه سرگروه آموزشی مشاوره استان راهکارها و برنامه های لازم جهت ارتقای کیفی فعالیتهای مشاوره ای  در طول سال تحصیلی  در مدارس و انتظارات و توقعات از مشاوران در کمک به حل مشکلات دانش آموزان گزارش فعالیتها ی مشاوره  به صورت کتبی و مصور  را ارائه نمودند و مطالب جلسه راجمع بندی نمودند .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید