فرم ارزیابی عملکرد هفته معرفی مشاغل

قابل توجه کارشناسان محترم مشاوره : عملکرد هفته معرفی مشاغل آن شهرستان و منطقه بر اساس فرم پیوست ارزیابی خواهد شد. 

 

DOWNLOAD

 

 
/ 0 نظر / 45 بازدید