تشکیل جلسه توجیهی وسازماندهی مشاوران شهرستان سراوان

 جلسه توجیهی وسازماندهی نهایی با حضور کلیه مشاوران شهرستان در تاریخ2/7/91در محل نمازخانه مدرسه راهنمایی نمونه امام سجاد برگزار شد.ودر ادامه جلسه ای با حضورکارشناس مشاوره شهرستان ، سرگروه مشاوره خانم هاشم زهی ومشاوران جدید استخدام با موضوع آشنایی با فعالیتها ی مشاور ه،مشاوره تربیتی وتحصیلی دانش آموزان واستفاده ازسامانه الکترونیکی جهت ثبت نام دانش آموزان تشکیل شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید