دوره ضمن خدمت مشاوران شهرستان ایرانشهر

دوره ضمن خدمت تخصصی با موضوع بررسی روشهای نوین تربیتی ویژه مشاورین و مربیان تربیتی در روز پنجشنبه مورخ 92/1/22  با حضور دکتر حسین نژاد در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر برگزار گردید.

اهم موضوعات مورد برسی شامل:

* روشهای نوین تربیتی

* مشاوره فردی

* مشاوره خانواده

* نحوه تعامل با دانش آموزان

* نحوه کلاس داری

   

        

/ 0 نظر / 16 بازدید