برگزاری آزمون سلامت روانی - رفتاری د رسطح منطقه لاشار

به یاری خداوند سبحان و با همت مسئولین محترم آموزش و پرورش نطقه لاشار آزمون سلامت روانی - رفتاری در پایه اول مقطع متوسطه دوره دوم در روز دو شنبه مورخ 17 آذر 93 به طور هم زمان در آموزشگاه های منطقه برگزار گردید.

/ 0 نظر / 9 بازدید