برگزاری کلاس های ضمن خدمت مشاوران در سراوان

مشاوران شهرستان سراوان 24 ساعت کلاس ضمن خدمت را در موضوع های ذیل اجرا نمودند.

1-     فنون مقاله نویسی 21/11/92

2-     آسیب های روانی نوجوانی 26/11/92

3-       آشنایی با مشاوره کنکور 28/11/92

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید