برگزاری آزمونهای استعداد تحصیلی و استرانگ شغلی در منطقه دشتیاری

این آزمونها به ترتیب روزهای شنبه 7/11/91 و 9/11/91  از دانش آموزان سال اول متوسطه  منطقه دشتیاری برگزار گردید و جناب آقای زمانی کارشناس مسئول مشاوره تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان از روند برگزاری آزمون بازدید نمودند.

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید