جلسه همدلانه

جلسه همدلانه با موضوع 
                                                   یک تجربه حرفه من
 با حضور معاونت محترم پرورشی سرکار خانم سرگلزایی و آقای شیرازی رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی  وآقای بوروشکی  معاونت محترم پرورشی ناحیه 2 زاهدان کارشناس و مشاورین ناحیه 2 زاهدان   در محل مرکز مشاوره روانشناختی استان برگزارگردید.

                                     

                                                       

 

/ 0 نظر / 33 بازدید