حضوراعضاء مرکز مشاوره در جلسات امتحانی بمنظور اضطراب زدایی دانش آموزان

با فرارسین فصل امتحانات اعضاء مرکز مشاوره شهرستان ایرانشهر با حضور در مدارس و جلسات امتحانی باعث آرامش در حوضه های مختلف امتحانی شده وضمن تشخیص دانش آموزان مضطرب با حضور در کنار آنان و دادن راهکارهای تربیتی باعث اضطراب زدایی در جلسات امتحانی شدند.

/ 0 نظر / 24 بازدید