برگزاری دوره ضمن خدمت مشاوره فردی نوجوانان - آموزش و پرورش ناحیه زاهدان

    برگزاری کارگاه مقابله مذهبی و تنظیم هیجانات در اضطراب توسط خانم هاشمی

                             

                 سخنرانی کارشناسان اداره  مشاوره استان در جمع مشاوران

                            

                           بیان مطالبی در مورد خنده درمانی توسط آقای انوری   

                            

                    تقدیر و تشکر کارشناس مشاوره ناحیه 1 از تمامی مشاوران

/ 0 نظر / 23 بازدید