آزمون سلامت روانی ورفتاری شهرستان هیرمند

 

 

من نه تنها تسلیم نمی شوم بلکه تا هنگامی که می توانم سعی خود را می کنم

 

گزارش آزمون سلامت  روانی رفتاری  

شهرستان هیرمند دبیرستان  نمونه 22 بهمن سال93-92

مقدمه

هدف از اجرای این آزمون  ارائه خدمات مشورتی به دانش آموزان ، مسئولان مدرسه واولیاء ، ارائه خدمات مشاوره ای فردی به دانش آموزان ، تقویت سیستم ارجاع به هسته ها و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی ، شناسایی فراوانی مشکلات با توجه به مولفه های آزمون در  دانش آموزان  19-14  ساله، برنامه ریزی جهت اقدام پیشگیرانه در سطح خرد و کلان ، ارائه راهکارهایی برای مقابله با مشکلات دانش آموزان ، ارائه خدمات مشورتی در سطح کلان برای سازمان ها و نهادهای درون و برون بخشی ، ارائه و تهیه گزارش های آماری به مسئولان در زمینه میزان بروز و شیوع آسیب های روانی و اجتماعی در بین دانش آموزان با توجه به جنسیت ، شناسایی دانش آموزان  نیازمند خدمات راهنمایی و مشاوره برای مداخله و درمان ،  شناخت دانش و  نگرش دانش آموزان در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ،  طراحی برنامه های راهنمایی و مشاوره ای متناسب با نیاز دانش آموزان می باشد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید