برگزاری آزمون سلامت روانی-رفتاری

آزمون سلامت روانی -رفتاری در مدارس شهرستان سیب وسوران  با هماهنگی کارشناس محترم مشاوره آقای جهانتیغی برگرار گردید ونتایج بعد از تفسیر در اختیار مشاوران مدارس قرارگرفت

/ 0 نظر / 69 بازدید