کارگاه توانمند سازی مشاورین شهرستان ایرانشهر

آخرین جلسه از کارگاههای توانمند سازی مشاورین شهرستان ایرانشهر با موضوع معنویت درمانی در روز شنبه مورخ 14/2/92 در محل سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد

در ابتدا سرکار خانم خوشخوی موضوعات زیر را مورد بحث و بررسی قرار دادند:

  • معنویت و تاثیر آن بر پایداری خانواده
  • بحران معنویت و ضرورت طرح آن در دنیای معاصر
  • چالش دنیای مدرن و بحران خانواده
  • لزوم تعیین معنویت و دین در خانواده
  • اهمیت خانواده در اسلام
  • معنویت و استحکام خانواده
  • تمایزات جامعه دینی و غربی در بحث خانواده
  • انگیزهای تحکیم خانواده

در پایان انتخابات سرگروه مشاوره شهرستان ایرانشهر در سال تحصیلی 93-1392 برگزار گردید.

  

  

/ 0 نظر / 4 بازدید