ساماندهی نیروهای هسته های مشاوره مناطق

بسمه تعالی

اطلاعیه

با توجه به این که در شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی 92 - 91 به ازای هر 400 نفر دانش آموز یک ساعت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره در هسته های مشاوره شهرستان ها و مناطق لحاظ شده است . شایسته است کارشناسان محترم مشاوره بر اساس دستورالعمل شماره 120559/500 - 15/6/91 مشخصات ( نام و نام خانوادگی - رشته و مدرک تحصیلی - سنوات خدمت - سابقه خدمت در هسته و مراکز مشاوره ) اعضای هسته مشاوره خود را جهت هماهنگی های بعدی و اخذ تاییدیه حداکثر تا 10/7/91 به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی نمایند.

ضمنا به منظور وحدت رویه در عملکرد و ارتقای سطح کیفی هسته های مشاوره جهت استفاده از نرم افزار پذیرش و آزمون های روان شناختی با مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی است هماهنگی لازم بعمل آید .

اداره مشاوره تربیتی

/ 0 نظر / 4 بازدید